Tukijat

Riku Aalto

Vesa Niininen

Johanna Solodov

Tanja Mettovaara

Kaisa Niskanen

Toni Koskinen

Satu Kostiainen

Pentti Lähde

Merja Viitanen

Aleksi Rantanen

Harri Kuusisto

Veli Heino

Pasi Vesala

Teemu Koskinen

Sari Kallio

Jani Tikkanen

Matti Sallila

Vesa Haakana

Ari Pihlajamäki

Miikka Leponiemi

Klaus Ruisvaara

Jukka Vuorela

Timo Suhonen

Ari Näätsaari

Jukka Kostiainen

Petteri Matteinen

Tapio Välimaa

Toni Vehmola

Anne Baltzar

Jarkko Veck

Mika Tupala

Eino Ojansuu

Niina Ruutinen

Tiia-Susanna Nurmisto

Juho Suoknuutti

Ulla Immonen

Markus Kare

Gösta Sundström

Johanna Heino

Jenni Matikainen

Toni Vehmola

Marko Schroderus

Rauno Grönroos

Taina Viljanen

Ellu Lindholm

Sauli Järvinen

Petteri Männistö

Jarno Merisalo

Petri Lillqvist

Mikko Hakkarainen

Jarkko Jokinen

Erkka Niininen

Risto Syrjänen

Mari Laakso

Jussi Valkama

Jari Pekkarinen

Sami Ryynänen

Sirpa Riihiaho

Eija Tapiala-Vanhanen

Miikka Leponiemi

Tytti Pernu

Tarvo Talja

Sari Roukala

Jouni Sederholm

Hannu Rekunen

Paavo Hakkarainen

Lari Simola

Heidi Latvaniemi

Niko Simola

Eero Juhonen

Jambo Mäkilä

Mira-Maarit Lamberg

Toni Kilpinen

Pekka Myllyniemi

Valtteri Kankaristo

Vesa-Matti Markkanen

Petri Ahokas

Niina Kurki